top of page

Pamatmērķis ir novusa popularizēšana Apvienotajā Karalistē kā aktīvu sporta veidu visām vecuma grupām.
 

  • Piedāvāt sociālās iespējas cilvēkiem visos vecumos;

  • Nodrošināt trenēšanās iespējas novusa spēles meistarības celšanai;

  • Izveidot komandas,lai spēlētu konkurētspējīgi un paaugstinātu sportistu meistarības līmeni;

  • Popularizēt novusu kā sporta veidu visā Apvienotajā Karalistē.

  • Veicināt novusu kā veselīga dzīvesveida daļu, kas ir pieejams visiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti;

  • Iesaistīt jauniešus, organizēt jauniešiem apmācību turnīrus;

  • Panākt novusa atzīšanu kā sporta veidu Apvienotajā Karalistē.

Novuss in United Kingdom

Par novusu

Novuss ir Latvijas nacionālais sporta veids, ar kuru nodarbojas arī latvieši diasporā. Ir liecības, ka ar to aizrāvušies jau 1927. gadā. 2027.gadā tiks svinēti novusam 100 gadi.

Novusa noteikumi

Iepazīsties ar Latvijas novusa federācijas pieņemtajiem un apstiprinātajiem spēles noteikumiem.

Ziedot

Būsim pateicīgi par jebkādu atbalstu novusa popularizēšanai Apvienotajā Karalistē.

Iesaisties

Apvienotās Karalistes Novusa Federācijā var iestāties jebkurš novusa klubs, privāta persona vai organizācija, kas bāzēts Apvienotajā Karalistē, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

bottom of page